Begeleiding (bijles) in de Schoolstraat van Zaltbommel

De Schoolstraat

  • Bijles nodig?
  • Moeite met lezen, spellen of met rekenen?
  • Is je handschrift slecht leesbaar?
  • Hulp nodig bij het plannen van je huiswerk?
  • Zijn de vreemde talen lastig?
  • Lukt wiskunde niet zo goed?

Voor leerlingen uit het basisonderwijs kan onderzoek naar en hulp bij leerproblemen geboden worden: Remedial Teaching. Dit betreft leerproblemen bij het (begrijpend) lezen, taal, rekenen, schrijven en gedragsproblematiek. Ook bieden we hulp bij dyslexie en dyscalculie en bij de voorbereiding van de Citotoetsen.

In het voortgezet onderwijs hebben de leerlingen vaak te maken met problemen bij begrijpend lezen en spelling bij zowel Nederlands als de vreemde talen maar ook bij het leren van aardrijkskunde of geschiedenis, of juist met problemen met de exacte vakken zoals wiskunde. Daarnaar kan de remedial teacher nader onderzoek doen en vervolgens intensieve, individuele hulp (bijles) bieden.
Ook hebben wij een jarenlange ervaring met het begeleiden van (examen)leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

Bovendien wordt er in de praktijk huiswerkbegeleiding gegeven in kleine groepen. Leerlingen worden daardoor intensief begeleid en er wordt veel aandacht besteed aan het leren maken van werkplanningen en aan effectieve manieren van leren.

wachtruimte