Hoe werkt de RT-er?

De remedial teacher zoekt samen met de leerling en ouders uit wat precies de problemen zijn en helpt de leerling deze aan te pakken. Iedereen krijgt dus individuele begeleiding op maat. Een goed contact hierover met de school van de leerling is wenselijk om te kunnen afspreken wie nu precies waarmee het kind gaat helpen.

Remedial teaching gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.