Orthotheek

De begeleiders hebben de beschikking over een uitgebreide orthotheek voor het basisonderwijs- en het voortgezet onderwijs. Hierin zijn vrijwel alle huidige beschikbare remediërende methoden en toetsen te vinden. Bij de voorbereiding van de hulp aan leerlingen kan uit dit grote aanbod van remediërende materialen een keuze gemaakt worden.

Een gedeelte van onze orthotheek