Intakegesprek / adviesgesprek

Het intakegesprek vindt plaats met Liesbeth, de ouder(s) en meestal ook met de leerling. Soms vindt er eerst een gesprek plaats met de ouder(s) en pas in latere instantie met de leerling erbij.
Liesbeth heeft als Remedial Teacher van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs een grote ervaring met allerlei typen leerlingen. Er zijn letterlijk duizenden leerlingen ‘door haar handen’ gegaan.

Kinderen weten veel over zichzelf, óók waar ze niet sterk of goed in zijn.
Door hier op een georganiseerde manier met hen en hun ouders over te spreken, wordt het vaak al snel duidelijk wat er aan de hand is.

Vaak is er voorafgaand aan het gesprek al (telefonisch)contact geweest met ouders, waaruit vroegere en algemene informatie naar voren is gekomen. Bovendien geven ouders tijdens het gesprek ook nog aanvullende informatie.
Uiteindelijk ontstaat dan door het samenvoegen van de informatie van ouders en kind, meestal een goed beeld van wat er nu precies aan de hand is. Soms is dit een eyeopener voor de leerling of voor de ouder maar regelmatig ook voor beiden!

Samen stellen we dan vast welke hulp (of nader onderzoek) er op dat moment nodig is en hoe die hulp eruit zou kunnen zien. Gaat het om begeleiding waarmee wij kunnen helpen, dan worden er afspraken gemaakt over het soort begeleiding en dagen/tijdstippen waarop die gaat plaatsvinden.

Aan het intakegesprek, waarna begeleiding op de praktijk gaat volgen, zijn geen kosten verbonden. Wanneer ouders graag één of meerdere adviesgesprekken willen voeren, maar geen verdere begeleiding bij ons wensen voor hun kind, zal het RT tarief per uur in rekening worden gebracht.