CITO Training

De eindcito..........
De eindcito……….

Het is altijd een spannende moment voor achtste groepers: de CITO toets!
Mede op basis van deze toets worden de leerlingen op niveau ingedeeld op de middelbare school. Ook blijven de Cito-uitslagen van groep 7 en 8 zeker in de brugklas nog van belang bij de beoordeling van de leerling, indien nodig. Dit kan spanning, onzekerheid en vragen met zich meebrengen.

Wij bieden uw kind begeleiding en ondersteuning in de aanloop naar de CITO toets. Kinderen kunnen naar wens individueel of maximaal in groepjes van 3 geholpen worden. Door toetsen te oefenen, wordt er gekeken naar wat de probleem gebieden van de leerling zijn. Ook kunnen we op basis van de gegevens van de Entree toets uit groep 7 al een beeld vormen waar de knelpunten zitten.

We gaan uit van de onderdelen die de leerling moeilijk vindt. Die specifieke leerstof krijgt aandacht in de vorm van extra uitleg, extra oefenstof en we geven de leerling handvatten om opdrachten beter te kunnen uitvoeren.

Aandacht besteden aan lastige onderdelen is echter niet het enige wat we een leerling bieden. We kunnen een stukje vertrouwen bieden. De leerling maakt kennis met de CITO toets, de opbouw daarvan en de soorten vraagstellingen, door een aantal toetsen te maken. Samen met de extra uitleg kan dit vertrouwen geven in hun eigen kunnen.

Het kan soms even duren voordat de leerling zekerder van zichzelf wordt en/of grip op de moeilijkere stof krijgt. Wij raden daarom ook aan, hiermee zo vroeg mogelijk in het schooljaar te beginnen.

Cito 1