Bijspijkercursussen

Is het een periode niet zo goed gelukt bij bepaalde vakken op school?
Heb je het gevoel dat je de stof van een vak niet goed beheerst en dat dit een probleem voor komend schooljaar gaat worden?
Dan is er tijdens vakanties de mogelijkheid om individueel of in kleine groepjes bij te spijkeren. Dit is mogelijk voor alle vakken maar ook voor een specifieke vaardigheid zoals begrijpend lezen of rekenen.