Remedial Teaching

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leerproblemen.
Dat kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met spelling of begrijpend lezen, met rekenen, met de manier van leren maar ook met de moderne vreemde talen, wiskunde of met huiswerk maken. Een remedial teacher is iemand met ruime onderwijservaring die speciaal voor het geven van deze begeleiding is opgeleid.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind achterop is geraakt, bijvoorbeeld door ziekte, kan de achterstand samen met de remedial teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie, dyscalculie of ADHD. Je kunt een leerling wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor kan bijvoorbeeld een ondersteuning van 3 maanden voldoende zijn, maar soms is er langdurige ondersteuning nodig – afhankelijk van de situatie en het kind.
Er zijn ook kinderen die in grote klassen zitten en niet zo goed om hulp durven te vragen. Door één op één met een remedial teacher te werken kunnen moeilijke onderwerpen uitgebreid worden besproken en worden geoefend. Net zolang als nodig is voor het kind – dat geeft kinderen zelfvertrouwen!
Met een deel van de leerlingen wordt gewerkt volgens het principe van de pre-teaching: bepaalde leerstof van school wordt dan al voorbesproken en geoefend tijdens de RT. Op school wordt dan zo’n onderwerp voor de tweede keer uitgelegd, wat voor de leerling een stuk herkenning geeft, en dus zelfvertrouwen.

Op de basisschool worden kinderen regelmatig getoetst en zijn leerproblemen vaak al bekend. Als er echter meer begeleiding nodig is, dan een school kan bieden, dan kan uw kind terecht bij de Praktijk voor remedial teaching. De remedial teacher werkt met elk kind afzonderlijk om de problemen in kaart te brengen en te zoeken naar manieren waarop het leren beter lukt.