Eindexamentraining

Alle eindexamenkandidaten geslaagd: de vlag uit!
Alle eindexamenkandidaten geslaagd: de vlag uit!

De examentraining op de RT Praktijk is er op gericht leerlingen van vmboKB, vmboTL, HAVO en VWO/ gymnasium optimaal voor te bereiden op het eindexamen.

Leerlingen worden intensief begeleid voor één of meerdere vakken waar ze moeite mee hebben (zoals Wiskunde, Engels, Scheikunde of Geschiedenis). Dit kan zowel individueel als in een groep van maximaal 3 personen.

De moeilijke onderdelen van een vak worden extra uitgelegd aan de hand van bijvoorbeeld stappenplannen voor exacte vakken en leestechnieken voor de talen. De stof wordt ook intensief ingeoefend door het maken van oefenexamens. Op deze manier went de leerling aan de opbouw van een examen en aan de soort vraagstellingen die voorkomen. Zo neemt niet alleen hun zelfvertrouwen toe, ook zullen ze goed voorbereid het examen in gaan.

Examenbundels in alle soorten en maten.........
Examenbundels in alle soorten en maten………