Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding in kleine groep

Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden begeleid bij het maken van planningen, het maken van het huiswerk en het leren van proefwerken. Bovendien krijgen ze ca. 20 minuten intensieve individuele hulp per week bij een vak naar keuze.

Huiswerkbegeleiding vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een remedial teacher en heeft een bijzonder voordeel: niet alleen wordt erop toegezien dat het huiswerk wordt gemaakt en geleerd, maar ook kan de oorzaak van leerproblemen worden aangepakt.
Samen met de leerling wordt namelijk eerst gekeken waarom het leren in het algemeen of voor een specifiek vak, moeilijk is. Daarna wordt er net zo lang gezocht tot er een manier gevonden is die het leren voor deze leerling vergemakkelijkt.
Op huiswerkbegeleiding besteden leerlingen vooral aandacht aan de vakken waarmee zij moeite hebben maar als er tijd genoeg is kan ook aan de andere vakken aandacht worden besteed. Met elke leerling en zijn ouders worden hierover individuele afspraken gemaakt want wij gaan uit van maatwerk!

In kleine groepen wordt minimaal twee keer per week twee uur gewerkt. Iedere leerling heeft een eigen plekje om te werken, in een prettige ruimte die vrolijk en toch rustig is ingericht. Er zijn laptops aanwezig om online huiswerk te checken, te oefenen en om werkstukken op te maken.

Voor huiswerkbegeleiding maakt u afspraken voor minimaal 3 maanden. Zo kan uw kind op verschillende momenten in het jaar beginnen en ook stoppen.