MBO / HBO

Er worden zeer regelmatig leerlingen door ons begeleid die een voortgezette opleiding volgen in het MBO of HBO. Want als je tijdens het voortgezet onderwijs (vmbo KB/vmbo TL/HAVO/VWO) moeite had met een vak, kun je datzelfde vak in je beroepsopleiding weer tegenkomen en de stof ervan nog steeds moeilijk vinden. We maken regelmatig mee dat het soms zó moeilijk is om de tentamens van een desbetreffend vak te halen (bijvoorbeeld Engels) dat een leerling gewaarschuwd wordt dat hij zijn opleiding moet beëindigen, als het vak niet met een voldoende wordt afgesloten! Vakken waarmee wij deze leerlingen begeleiden zijn bijvoorbeeld statistiek, rekenen, Nederlands, Engels, economie en onderdelen van wiskunde (bijvoorbeeld statistiek of differentiëren).
Ook kunnen we helpen bij een laatste correctie van een eindverslag; hierbij is te denken aan taalfouten en zinsconstructies.

Maar ook door de invoering van reken- en taalvaardigheidstoeten (de F2 en F3 toetsen) als een onderdeel van het examen zijn veel MBO leerlingen onaangenaam verrast. Want werden zij vroeger nog weleens ‘gematst’ met een cijfer, deze landelijke toetsen moeten vanaf het examen 2015 voldoende zijn afgesloten, anders zal er geen diploma worden verstrekt!

Bij alles geldt dat wij leerlingen kunnen helpen wanneer er voldoende tijd is. Leren is een proces dat stap voor stap gaat. En leerlingen die moeite hebben met een vak hebben juist die tijd nodig voor de uitleg, het zelf te begrijpen en om het vervolgens in te oefenen. De leerstof moet immers ‘beklijven’. Er moet hard gewerkt worden en er moeten daarom veel en kwalitatief goede ‘vlieguren’ worden gemaakt. Maar ….. dan is er ook resultaat!

Tijdens het intakegesprek wordt samen met Liesbeth, de leerling (en zijn ouders) op een rijtje gezet wát er nu precies aan de hand is, wát er nog moet gebeuren en op wélke wijze de leerling daarmee het beste geholpen kan worden. En daarna gaan we aan de slag!