Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met een probleem bij het leren.
Dat kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met spelling of begrijpend lezen, met rekenen, met de manier van leren maar ook met de moderne vreemde talen, wiskunde of met huiswerk maken. Een remedial teacher is iemand met ruime onderwijservaring die speciaal voor het geven van deze begeleiding is opgeleid.